top of page

Beste Bart Somers


Ik heb nog niet de mogelijkheid gehad om je enkele dagen terug verschenen boek(-je, 90 pagina's) te lezen. Maar als je interview in De Standaard dd 23 juni een voorafspiegeling is van wat daar in staat, hou ik mijn hart vast. Je uitspraken over 'westerse salafisten' zijn een belediging voor elke liberale kiezer die terecht argwaan heeft bij eender welke religie met onmiskenbare politieke ambities. Ter herinnering: dit is wel ook dezelfde kiezer die jarenlang met zijn/haar stem volop het liberale gedachtegoed mee ondersteund heeft en wat onder andere in een recent verleden geleid heeft tot de veranderde wetgeving m.b.t. homohuwelijk en euthanasie.

De founding fathers van de verlichting zouden zich vooral omdraaien in hun graf mochten ze zien hoe je hun boodschap simplistisch reduceert voor selectief gebruik in een symbooldossier als dat van de hoofddoek. De essentie van de discussie gaat wel over heel wat meer dan een stuk stof.

Je kunt zomaar niet alle onderzoeken negeren waaruit blijkt dat een substantieel deel van de Westerse moslimbevolking onverminderd achter de sharia blijft staan en wat -zogezegd- in de Koran staat boven de civiele wetgeving verkiest. Fact. Je kunt niet zomaar de doorlopende gefinancierde import van imams in Europa met een ronduit bedenkelijke agenda onder de mat schoffelen. Fact. Je kunt niet zomaar de problematische omgang van veel moslimmannen met seksualiteit als oorzaak van de tweederangsbehandeling van (hun) vrouwen als een fabel afdoen. 'Ik zie ook uiterst dociele Vlaamse vrouwen'.... wat een kompleet naast de kwestie non-argument is me dat! Je kunt niet zomaar blind blijven voor de invloed van een voortdurend tweedracht zaaiende Erdogan in Europa ("Democratie is slechts de trein die wij nemen totdat wij op onze bestemming zijn aangekomen. Minaretten zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten"). Met alweer ellenlange blokkerende autocolonnes in meerdere Europese steden tot gevolg na zijn 'overwinning' van gisteren, alweer bedreiging van journalisten door een deel van de lokale Turkse bevolking (Beringen), ingegooide ruiten in een sociaal centrum in Gent vorige week wegens zgn. Gülen sympathieën. Allemaal facts. Iedereen die over deze zaken terecht bezorgd is proberen wegzetten als een 'westerse salafist en populist' is ronduit intellectueel plat en het liberalisme totaal onwaardig.

Ik vrees dat mijn geloof in de politiek als visionaire en regelende kracht in de maatschappij zoals bij velen tot ver onder het vriespunt gezakt is. Anno 2018 zie ik alleen nog maar politici van alle strekkingen over de grond rollen en zich bedienen van eenzelfde ondertussen impotent geworden woordenschat: populist, rechtse zak, linkse gütmensch, gebrul, verbinden, verdelen, polariseren.... het betekent gewoonweg allemaal NIKS (meer) in het licht van de enige écht grote uitdaging op deze planeet: hoe de massale overbevolking van de wereld aan banden leggen. Maar daar wordt in alle talen over gezwegen, wegens gebrek aan moed, aan visie, het tegen de haren strijken van potentiële kiezers, kortetermijndenken. Laat me Michael Clemens (onderzoeker Center for Global Development) even citeren uit De Standaard van vandaag: 'Tussen nu en 2050 gaan 800 miljoen Afrikaanse jongeren op zoek naar werk. Dat is 20 keer de huidige arbeidskracht van Duitsland'. U zegt? Ja, en bijna het dubbele van de huidige Europese bevolking. Daar gaan noch buiten- of binnengrenzen noch opvang in eigen regio tegen opgewassen zijn.

Een suggestie: politici zouden beter hun schouders zetten onder een wereldwijd verbod op en stopzetten van steun aan eender welke religie die zich verzet tegen anticonceptiva en die het krijgen van veel kinderen volop aanmoedigt en eigenlijk sociaal verplicht. Zoals ik onlangs in Oeganda met eigen ogen kon aanschouwen, waar meer dan 90% van de mensen lid is van een of andere evangelische kerkgemeenschap en elke vrouw die niet minimum 5 kinderen heeft als 'mislukt' beschouwd wordt. Resultaat: een exploderende bevolking met een gemiddelde leeftijd van 15,8 jaar, schrijnende armoede, veel te weinig onderwijs, amper industrie en middenklasse en dus sociaal een tikkende tijdbom. Dit kun je zo extrapoleren naar alle landen waar religies of andere rigide sociale structuren de plak zwaaien, en dat zijn er een pak.

Maar helaas pindakaas, de aandacht gaat naar zij die verkondigen de polarisatie te willen bestrijden... en er in hun bestrijding volop aan meedoen. Want de samenleving politiek opdelen langs een breuklijn tussen angst en hoop ìs gewoon zuiver populisme, Mr. Somers. Wie niet voor mij is, is tegen; wat niet wit is, is zwart. Hel of hemel dus. Opletten dat u niet begint te klinken als een pastoor of imam vanop zijn kansel, laat dat nu net het laatste zijn waar deze wereld met zijn talrijke complexe problemen nog meer behoefte aan heeft. En nee, 'haar' kansel kan ik jammer genoeg niet zeggen. Franciscus heeft er na een enigszins hoopvolle start ook weer niets van gebakken op dat punt. En Seyran Ates, stichtster van de enige progressieve moskee in Berlijn, moet al 12 jaar met politiebescherming leven wegens doodsbedreigingen door haar geloofsgenoten. Fact.

Oh ja, wat vrouwenstemrecht betreft zou ik als liberaal maar zeker niet te hoog van de toren blazen in eender welke discussie daarover. Het is algemeen geweten -of zou het toch moeten zijn- dat socialisten en liberalen meer dan 50 jaar (!) de invoering van het algemeen vrouwenstemrecht in België geblokkeerd hebben uit schrik dat vrouwen in het algemeen meer geneigd zouden geweest zijn om katholiek te stemmen. Fact. En over and out.

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page